Normal_spuit_medicijnen

Waarom keurde het Zorginstituut Nederland het kankermedicijn nivolumab eerder nog goed als medicijn voor het basispakket? En waarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) nu alsnog een negatief advies uit voor vergoeding van het medicijn voor een bepaalde groep huidkankerpatiënten? Dit vraagt SP-Kamerlid Henk van Gerven aan minister Bruno Bruins voor Medisch Zorg. Hij wil van hem weten waarom vergoeding voor deze groep patiënten met een melanoom nu toch is stopgezet. Dit meldt de Telegraaf. 

VVD’er Arno Rutte zegt te worstelen met het besluit van de NVMO. “Kennelijk is er bij oncologen iets van twijfel over het middel. Als het nu zou worden ingezet is het feitelijk een vorm van experimenteren. Maar het is enorm paradoxaal. Want je komt alleen aan voldoende data voor het eventueel herzien van het besluit, als er wordt geëxperimenteerd.”

Stichting Melanoom betwijfelt of NVMO het belang van de patiënt inziet. De stichting zegt dat het specifiek om patiënten in stadium III gaat. Dit zijn eerder geopereerde patiënten die uitzaaiingen hebben in de lymfeklieren maar niet of nog niet in de organen. Deze groep heeft een verhoogd risico op terugkeer of uitbreiding van de ziekte naar stadium IV. Nu zij nivolumab niet meer vergoed krijgen, hebben ze een nog grotere kans op terugkeer van de ziekte. 

Melanoom in vroeg stadium

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten dat het niet vergoeden van nivolumab alleen geldt voor die groep patiënten met een melanoom, waarbij de ziekte zich in een vroeg stadium bevindt. Patiënten in een vergevorderd of inoperabel stadium krijgen het middel volgens ZN gewoon vergoed. 

Door: Redactie Nationale Zorggids