Normal_bruno_bruins

Minister Bruins van Medische Zorg stelt dat zorgverzekeraars realistische eisen moeten stellen aan transformatiegelden in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen moeten op hun beurt degelijke plannen hiervoor indienen, die door de zorgverzekeraars kritisch maar realistisch gekeurd moeten worden. Dit laat de minister weten in actie op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven. Dit meldt Skipr.

Voor 2019-2020 is voor de medisch specialistische zorg een incidenteel geldbedrag van 425 miljoen euro beschikbaar. Wanneer een ziekenhuis in het voorstel bijdraagt aan de punten van Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’, dan kan aanspraak gemaakt worden op dit geld. Er wordt onder andere gekeken naar het effect van het voorstel, het meerjarenperspectief en het feit dat de financiële besparing niet op een andere manier bij zorgaanbieders opgevuld mag worden.

Om ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ te versnellen, werd in juni door de minister aan de Tweede Kamer extra actie ondernomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de voorstellen van ziekenhuizen opvragen en hier een analyse van maken. Bruins zegt toe actie te ondernemen als blijkt dat er aanvullende afspraken nodig zijn.

Door: Nationale Zorggids