St Jansdal verwacht uiterlijk 6 december realistisch voorstel zorgverzekeraars

Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal het ziekenhuis de balans opmaken en de verzekerden van de betreffende zorgverzekeraars laten weten wat dit voor hen betekent voor 2022. Hiermee kunnen zij dan bij de keuze voor een zorgverzekering rekening houden. Dit meldt St Jansdal. 

In de periode oktober tot en met december maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars de jaarlijkse afspraken over de betaling van zorg voor patiënten voor het volgende jaar. De meeste verzekeraars zetten tijdens deze onderhandelingen in op het leveren van aanzienlijk minder patiëntenzorg in 2022. Het St Jansdal herkent het idee van deze verzekeraars dat er teveel zorg wordt geleverd niet. Het is juist nu belangrijk dat het ziekenhuis kan blijven investeren en daarvoor is een goede financiële afspraak nodig.

St Jansdal levert passende zorg

Arend Jan Poelarends, raad van bestuur: “Wij leveren passende zorg die de verzekerden nodig hebben. Wij kunnen dat ook aantonen met behulp van modellen die door verzekeraars zelf zijn ontwikkeld. Het ziekenhuis vindt het onacceptabel dat het zorgaanbod minder zou moeten worden.”

Nog geen contracten getekend

St Jansdal heeft met nog geen enkele zorgverzekeraar een contract voor 2022 getekend. De belangrijkste zorgverzekeraars voor St Jansdal zijn Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ. Bij hen is 75 procent van de patiënten van St Jansdal verzekerd. Het ziekenhuis verwacht dat de constructieve besprekingen met Zilveren Kruis snel tot een contract zullen leiden.

Stabiliteit

In deze fase, waarin alle ogen gericht zijn op de ziekenhuizen, wil het St Jansdal stabiliteit kunnen bieden aan de regio, maar ook aan de medewerkers. Met zoveel onzekerheid over de financiële toekomst is dat niet mogelijk. Daarom verwacht het ziekenhuis nu uiterlijk maandag 6 december een realistisch en laatste voorstel van de zorgverzekeraars.

Door: Nationale Zorggids