Normal_autisme_hersenen

Mbo-opleidingen maken zich schuldig aan het weigeren van studenten met autisme. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Start Foundation, oprichter van het zogeheten ‘meldpunt Autiweigerscholen’ waar deze zomer 176 klachten binnenkwamen. De meeste klachten gaan over Regionale Opleidings Centra (roc's). Dat meldt het NRC.

Studenten die meenden dat zij vanwege hun autisme zijn geweigerd door een beroepsopleiding konden bij het meldpunt een klacht indienen. Na analyse van de meldingen bleek minimaal zestig procent van de klachten terecht.

Scholen wezen deze jongeren meestal mondeling af en meldden expliciet dat ze vanwege hun autisme niet aan de opleiding konden beginnen. Het bureau dat het onderzoek uitvoerde denkt dat het het percentage gediscrimineerde studenten in werkelijkheid vermoedelijk nog veel hoger ligt: rond de negentig procent. Veel scholen gaven helemaal geen reden voor de afwijzing, of ze volstonden met de mededeling dat een leerling 'ongeschikt' is. Volgens het rapport is het aannemelijk dat ook in deze gevallen autisme de reden voor de afwijzing was.

De MBO-Raad wil nog niet inhoudelijk reageren op het rapport. Voorzitter Jan van Zijl laat weten dat de Raad het rapport gaat bestuderen. Van Zijl zegt niet op de hoogte te zijn 'van wat scholen moeten doen en laten' in verband met studenten met een beperking. 'En ik vraag mij af of scholen dit zelf allemaal precies kunnen weten', zegt hij.

Het weigeren van een studenten met een beperking is strafbaar op grond van de wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken. Volgens Marysha Molthoff van het College voor de Rechten van de mens zijn scholen verplicht om te eerst te onderzoeken welke aanpassing zij voor een studenten met een beperking kunnen doen. Pas als die aanpassingen 'onevenredig' blijken te zijn, zoals een ingrijpende verbouwing om een lift te kunnen bouwen, mogen zij een student weigeren.

© Nationale Zorggids