Logo_nierstichting

De Nierstichting is blij met de recente aandacht voor nierdonatie bij leven, die op gang kwam na een oproep op Facebook van een nierpatiënt. De man vond langs deze weg een nierdonor. De stichting staat positief tegenover het online werven van nierdonoren, op voorwaarde dat het op gecoördineerde wijze gebeurt. Dat meldt de Nierstichting in een persbericht.

Volgens de stichting maakt deze zaak tastbaar hoe groot de impact is van nierfalen en het tekort aan donornieren op nierpatiënten in Nederland. Het online werven van nierdonoren kan het aantal niertransplantaties verhogen. Vanwege het tekort aan donornieren is het belang van donatie bij leven groot. Transplantatie voorkomt dat nierpatiënten dood gaan en maakt het leven draaglijker ten opzichte van dialyse.

De Nierstichting pleit al enige tijd voor een online platform in een gecoördineerde opzet om de nierpatiënt en de potentiële nierdonor te beschermen. 'Het doneren van je nier is een besluit dat je niet in een opwelling van medeleven moet nemen. Een nierdonatie is lichamelijk en emotioneel ingrijpend. Bovendien is het onzeker of de transplantatie slaagt. Aan online werving van nierdonoren kleven medische en ethische risico’s', aldus Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting.

Een potentiële donor die zich online aanmeldt moet het vrij staan om terug te komen op zijn aanmelding. Na een publieke bekendmaking kunnen schuldgevoel, gewetensbezwaren of sociale druk hem hier echter van weerhouden. Verder kan de laagdrempeligheid van online werving mensen aantrekken met financiële motieven voor donatie. Dit is in Nederland bij wet verboden en om ethische redenen zeer onwenselijk.

De Nierstichting streeft ernaar om nog dit jaar een online platform in het leven te roepen, waarin alle Nederlandse transplantatiecentra vertegenwoordigd zijn. De Nierstichting coördineert en stimuleert deze ontwikkeling.

© Nationale Zorggids