Logo__cid_15ed933b46154d04aa72689f8595e01a_fleurpc

Tijdens het eerstvolgende Longpunt Assen zal longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) aandacht besteden aan het thema: ‘Palliatieve zorg bij longziekte; wat gebeurt er als de ziekte vordert…?’ De voor iedereen toegankelijke bijeenkomst is op maandag 16 februari om 14.00 uur in dorpshuis M.F.A. Schakelveld, aan de Witterhoofdweg 1 te Assen. Dit meldt het Longfonds.

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op verzachting of verlichting van de klachten van mensen met een ongeneeslijke ziekte. COPD en longfibrose zijn zulke ziekten. De laatste jaren komt er daarom steeds meer aandacht voor palliatieve zorg bij longziekten. Sander de Hosson, longarts in het WZA, zal op 16 februari een inleiding houden over de  behandelingen die mogelijk zijn in de latere en laatste levensfase. Hij zal onder andere ingaan op het langdurig gebruik van morfine om benauwdheid te remmen, het gebruik van zuurstof en het belang van inhalatiemedicatie. Ook onderwerpen als palliatieve sedatie en euthanasie zullen aan bod komen.

Longpunt Assen is een initiatief van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in samenwerking met het WZA, Icare Thuiszorg, huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken. Iedere maand zijn er themamiddagen waar patiënten, hun partners en andere belangstellenden actuele informatie en praktische tips kunnen krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en andere deskundigen hier een voordracht. Het Longpunt is een plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Deelname aan het Longpunt is gratis. Meer informatie kan worden verkregen door te mailen naar  r longpuntassen@longfonds.nl of te bellen met Henk Heuvelink, telefoon 0528 371821. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

© Nationale Zorggids