Normal_normal_verpleegkundige_bloeddruk

Hogeschool Rotterdam heeft een subsidie gekregen voor het project ‘Sterk Gestart in de Zorg’ en gaat samen met een groot aantal zorginstellingen in Rotterdam en wetenschappelijke organisaties onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van uitval van verpleegkundigen. Tevens gaan zij voor de beroepspraktijk een instrument ontwikkelen om dreigende uitval vroegtijdig te herkennen zodat er op tijd ingegrepen kan worden.

De zorg is met ruim 700.000 werknemers één van de grootste sectoren van Nederland. In de regio Rotterdam vormt de zorg de op één na grootste economische sector. De komende decennia zal de zorgvraag alleen nog maar groeien. Tegelijkertijd is de uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting onder verpleegkundigen groot. Dit begint al tijdens de opleiding en de start van de loopbaan. Deze dreigende arbeidstekorten en de huidige decentralisatie van de zorg vragen aan verpleegkundigen de regie te kunnen voeren over hun werkgerelateerde gezondheid.

(Beginnende) verpleegkundigen hebben frequent te kampen met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun beroep. Hierdoor ontstaan vooral klachten in de nek, schouder en rug, vermoeidheidsklachten en burn-out. Deze klachten leiden op hun beurt tot productiviteitsverlies op de stage of het werk, ziekteverzuim of zelfs uitval door een carrièreswitch uit de zorg. Deze hoge uitval en productiviteitsverlies vormen een groot probleem in de zorg. Implementatie van effectieve preventieve interventies is noodzakelijk om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen. Voor dit grote maatschappelijk probleem gaat Hogeschool Rotterdam samenwerken met Albeda College, ROC Zadkine, ErasmusMC, VUmc, NIVEL en 23 zorginstellingen.

Om de arbeidsproductiviteit te verhogen lag de focus tot nu toe vooral op het aan het werk houden van de oudere zorgprofessional. Terwijl er juist veel winst te behalen valt bij de startende zorgprofessional. Het consortium gaat de belangrijkste oorzaken van uitval door arbeidsbelasting van studenten verpleegkunde tijdens hun stage en van verpleegkundigen in de eerste fase van hun loopbaan meten en monitoren.

© Nationale Zorggids