Normal_normal_normal_doofblind

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft zijn besluit uitgesteld over de afbouw van subsidie voor het doveninternaat in Haren. Dekker heeft toegezegd het internaat eerst zelf te bezoeken voor hij een definitieve beslissing neemt over de subsidiewijziging, zo blijkt uit een brief die de staatssecretaris aan de Kamer heeft gestuurd.

Aanvankelijk zou de financiering voor nieuwe leerlingen van het internaat per 1 augustus 2015 stopgezet worden. De PvdA was het niet eens met dit plan en heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. In het Algemeen Overleg over passend onderwijs heeft Dekker op verzoek van Kamerlid Van Meenen ingestemd om eerst een bezoek te brengen aan het internaat. Dit bezoek wordt op dit moment voorbereid.

Op het internaat wonen leerlingen van de Guyotschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Haren. De Guyotschool is de enige school in Nederland die volledig tweetalig, in gebarentaal en gesproken Nederlands, voortgezet onderwijs aanbiedt. De school wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs. Door veranderingen in de overheidsfinanciering van de gezondheidszorg maakt het bijbehorende internaat echter geen aanspraak meer op subsidie voor nieuwe leerlingen. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) biedt namelijk geen mogelijkheid om verblijfszorg te bekostigen alleen op basis van deelname aan een bepaalde onderwijsvorm.

De Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) en onderwijsspecialist Kentalis reageerden geschrokken op het nieuws. Beide organisaties drongen er bij de politiek op aan om meer tijd te krijgen om andere mogelijkheden voor de betrokken leerlingen te vinden. Kentalis is op dit moment bezig om voor nieuwe leerlingen die niet in de buurt van Haren wonen onderwijs dichterbij huis te organiseren.

© Nationale Zorggids