Normal_agressie

Wanneer zorgorganisaties echt iets willen bereiken met hun aanpak van agressie, dan is volledige steun van de Raad van Bestuur nodig. Dat is de conclusie van drie bijeenkomsten met professionals uit zes zorgbranches, meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

De sessies werden georganiseerd als onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ in het kader van Veilig Werken in de Zorg (VWiZ). Onder andere gehandicaptenorganisatie Prisma benadrukte tijdens deze bijeenkomst het belang van de steun van hun Raad van Bestuur bij de aanpak van agressie. Wanneer het bestuur dat doet, wordt een belangrijke eerste stap gezet in het terugdringen van agressie.

“Een effectieve aanpak van agressie moet je goed organiseren”, zegt Monica Teunis, mede-initiatiefnemer van de regiosessies en stuurgroeplid van VWiZ. “Het is niet zomaar even geregeld, het vergt een integrale aanpak en een lange adem. Daarom is het voor medewerkers een belangrijk houvast als iedereen duidelijk is dat agressie niet wordt geaccepteerd. Daar ligt een taak voor de hele organisatie: van de Raad van Bestuur tot en met de werkvloer.“

Sabine Scheer, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen mede-stuurgroeplid, is het met Teunis eens. “Een Raad van Bestuur kan het doorvoeren van agressiebeleid op de werkvloer een flinke impuls geven. Als medewerker moet je het gevoel hebben dat je gesteund wordt. Niet alleen bij incidenten, maar ook bij het maken van werkafspraken die uit agressiebeleid voortvloeien.”

© Nationale Zorggids