Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Menz.nu in Almelo onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie is de afgelopen jaren een aantal keer op bezoek geweest bij Menz.nu. Daarbij bleek dat de kwaliteit van zorg niet voldoet aan de eisen voor goede zorg. Ook is er een conflict tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Dat meldt IGZ.

Uit de inspectiebezoeken vloeiden telkens verbetermaatregelen voort die Menz.nu niet allemaal tijdig uitvoerde. De maatregelen die wel binnen de termijnen werden uitgevoerd, boekten niet de gewenste resultaten. De inspectie concludeert dat Menz.nu te weinig werkt aan een betere kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze komen ook in het geding door het conflict tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder.

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van Menz.nu. Daarom stelt ze de organisatie voor een periode van vier maanden onder verscherpt toezicht. Menz.nu moet de kwaliteit en veiligheid van zorg weer op orde brengen. Hiervoor krijgt de organisatie vier maanden. De inspectie zal de komende tijd de voortgang nauwlettend volgen.

Menz.nu is een organisatie die zich richt op kwetsbare jongvolwassenen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. De organisatie biedt 24-uurszorg, wonen met begeleiding, ambulante begeleiding, ondersteuning en creatieve therapie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids