Normal_normal_geld_rekenmachine

Het kostenonderzoek binnen de Wet langdurige zorg is van start gegaan. Aanbieders die langdurige zorg verlenen krijgen hierover een brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met daarin de vraag of zij willen deelnemen. De NZa wil weten hoe de huidige situatie bij Wlz-zorgaanbieders eruit ziet en hoe duur de zorg is. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die bij het onderzoek betrokken is. 

Het onderzoek vormt de basis voor de nieuwe tarieven in de langdurige zorg, laat VGN weten. Deze tarieven zullen vanaf 2019 in werking treden. Deze hele maand vindt een pilot plaats met twintig aanbieders. Waarna vervolgens in september en oktober het daadwerkelijke kostenonderzoek wordt uitgevoerd.

KPMG Plexus voor het onderzoek uit en biedt ondersteuning aan alle deelnemende zorgaanbieders. Er is een telefonische helpdesk en er worden regiobijeenkomsten en webinars georganiseerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids