Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Uit een hertoets blijkt dat zorgaanbieder Ipse de Bruggen inmiddels voldoende handelt om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te voorkomen. De instelling voor gehandicaptenzorg met vestigingen in Zuid-Holland heeft zich de afgelopen tijd ingezet om tekortkomingen te verbeteren. Zo moesten er randvoorwaarden komen voor een gezonde seksuele ontwikkeling en bescherming tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit meldt de Inspectie Gezondheid en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.).

In juni 2017 voerden de toenmalige Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg een hertoets uit op twee locaties van Ipse de Bruggen. Tijdens de hertoets werd de voortgang beoordeeld van het verbetertraject dat was ingezet na een toezicht van de inspecties in 2016. De inspecties zijn van oordeel dat Ipse de Bruggen vrijwel alle verbetermaatregelen in voldoende mate heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd zien de inspecties dat de verbeteringen op het gebied van scholing nog niet volledig gerealiseerd zijn.

De inspecties verwachten van Ipse de Bruggen dat in april 2018 alle medewerkers geschoold zijn in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspecties verzoeken Ipse de Bruggen haar uiterlijk 15 november 2017 en 1 mei 2018 te informeren over de voortgang en de resultaten van de verbetermaatregelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids