Logo_mesa_zorg_logo

De inspectie van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden oordeelt dat zorginstelling MeSa voldoet aan de eisen om weer goede zorg te verlenen. Daarbij is gekeken naar zowel de wettelijke als de gemeentelijke eisen voor goede zorg. Bij MeSa wonen jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en verslavings- en psychiatrische problemen in een kleinschalige woongroep. Dit meldt Omroep Gelderland.

Ondanks dat MeSa in een reactie in januari zelf nog zei te voldoen aan alle wettelijke eisen, duurte het enige tijd voordat de zorg weer als voldoende werd beschouwd. Enkele weken na het aanvankelijke bericht over de problemen werd zelfs een cliëntenstop ingelast door de gemeente. De zorginstelling moest een herstelplan inleveren bij de gemeente en er voor zorgen dat de zorg verbeterd werd. Op papier was dat plan in orde, waarna MeSa drie maanden de tijd kreeg om alle verbeteringen ook in de praktijk toe te passen. De regionale inspectie oordeelt dat MeSa hierin is geslaagd en dat nu voldaan wordt aan de gestelde eisen.

MeSa werd aan het begin van dit jaar op de vingers getikt en er een cliëntenstop opgelegd omdat er niet voldoende gekwalificeerde personeelsleden werkzaam waren. Hiermee kwam de kwaliteit van zorg voor de bewoners in gevaar, zo oordeelde de inspectie. Zo zouden stagiaires alleen zorg dragen voor de bewoners, die zeer complexe problematiek kennen. Een groep klokkenluiders bracht uiteindelijk de problemen naar buiten.

Door: Redactie Nationale Zorggids