Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Kinderen die met een busje naar hun school worden gebracht door aanbieder PlusOV, ervaren nog altijd problemen met de dienst. Zo zouden veel meer kinderen niet worden opgehaald dan de officiële cijfers doen denken. Het gaat vaak om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die met het busje naar het speciaal onderwijs worden gebracht. Het komt met enige regelmaat voor dat een kind niet wordt opgehaald, of juist veel te vroeg of te laat. Dit meldt De Stentor.

Volgens officiële cijfers zijn dit schooljaar, dat net gestart is, vijf kinderen niet opgehaald om naar school te gaan. Maar dat aantal blijkt veel hoger te liggen, afgaande op reacties van ouders waar De Stentor tot opriep. Binnen het bestek van een week zou het gaan om zestien kinderen, terwijl PlusOV zelf spreekt van slechts vijf voorvallen in drie weken tijd.

Directeur van PlusOV, Jan Akerboom, denkt dat ouders wellicht sneller contact hebben opgenomen met De Stentor dan met de aanbieder van streekvervoer. “Maar men weet ons wel te vinden hoor. De vraag is alleen wel: hoe definiëren we een klacht.” Bovendien zou het zo zijn dat de aanbieder zeer slecht telefonisch bereikbaar is. De wachttijd zou makkelijk een uur bedragen, waardoor ouders niet altijd in staat zijn om hun klacht te melden. De telefonische problemen zouden inmiddels verholpen zijn.

Routes worden complexer

Akerboom stelt dat er ook genoeg goed gaat tijdens het vervoer van de jonge leerlingen. “We halen en brengen 1.400 kinderen per dag naar school. We zijn nu bezig om de laatste routeproblemen op te lossen.” Ook zou het zo zijn dat leerlingenvervoer steeds complexer wordt. “Routes zijn steeds meer maatwerk en we hebben ook geen legertje reservechauffeurs meer, zoals vroeger wel het geval was.

De problemen speelden vorig jaar al bij PlusOV in Apeldoorn. Toen bleken chauffeurs lang niet altijd dezelfde route te rijden, er steeds andere kinderen in hetzelfde busje zaten en ze zouden niet de juiste hulpmiddelen aan boord hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids