Normal_rolstoel_beperking_wajong_pgb_handicap

Gemeenten en UWV slagen er in jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, minder goed lukt het om ze aan het werk te houden. De uitvoerende medewerkers zijn zeer gedreven om een passende werkplek te vinden voor de jongeren. Alleen is bij het plaatsen van de jongeren - vooral bij gemeenten - niet altijd aandacht voor alle voorwaarden voor een duurzame plaatsing, zoals een passende functie en werkplek. Dit meldt Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Ook raakt het contact met jongeren na bemiddeling dikwijls kwijt en is er onvoldoende aandacht voor arbeidsontwikkeling van de jongere en risico’s van uitval of het aflopen van een contract. Bij gemeenten ontbreekt een integrale en langere termijnvisie op de ondersteuning die nodig is. Dat constateert de Inspectie SZW in het onderzoek ‘Aan het werk, voor hoe lang?’

Behoud van Wajongers

Het UWV en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het duurzaam aan het werk helpen van jongeren met een arbeidsbeperking. De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe UWV en gemeenten jongeren aan het werk helpen en oog hebben voor het aan het werk houden van de jongeren. De Inspectie ziet positieve ontwikkelingen. Zo zijn gemeenten zich steeds meer gaan specialiseren op het aan het werk helpen van de jongeren. Bij UWV groeit de aandacht voor het aan het werk houden van Wajongers.

Maar er zijn ook belemmeringen. Gemeenten hebben nog te weinig expertise en capaciteit in huis om de jongeren met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en houden. Veel gemeenten missen de arbeidsdeskundige kennis die nodig is om mogelijkheden en beperkingen van jongeren met een arbeidsbeperking goed in kaart te brengen. Wel bouwen ze werkende weg steeds meer expertise op.

Jobcoaches

Gemeenten zijn vaak terughoudend met een duur instrument zoals jobcoaching. Jobcoaches krijgen daarom maar weinig tijd om jongeren te begeleiden. Ook komt het voor dat gemeente geen jobcoaches inzetten in de proefperiode. UWV zet veelvuldig en intensief jobcoaching in, maar heeft ook strikte voorwaarden. Zo moet er tenminste een 12-urige werkweek zijn. Deze terughoudendheid beperkt de vrijheid van professionals om de jongere de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids