Normal_jeugdzorg

Gemeenten, zorginstanties, werkgevers en scholen gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) met 31 jongvolwassenen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of entreeopleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dit melden de inspecties. 

Deze kwetsbare jongeren zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen. Terwijl ze graag als volwaardig persoon worden gezien. Ook zijn er maar weinig ondersteuners die echt moeite voor hen willen doen en langere tijd met hen verbonden blijven. Het gevolg is dat een deel van de doelgroep zich afsluit voor hulp, waar ze die wel hard nodig hebben.

Ondanks dat veel vacatures open staan en de arbeidsmarkt verder aantrekt, profiteert de onderzochte groep daar maar beperkt van. Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld één op de drie langere tijd zonder werk of uitkering nadat zij van school zijn gekomen. Voor deze groep is het ook moeilijk om werk te behouden.

Door: Nationale Zorggids