Normal_rss_entry-209960

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen steeds moeilijker de weg vinden naar overheidsinstellingen en verdwalen in een bestuurlijk doolhof. Dat zegt de Nationale ombudsman.

"De regelgeving over beschut werk is ingewikkeld en de wijze waarop de uitvoering is georganiseerd zo mogelijk nóg ingewikkelder", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. "Voor kwetsbare groepen in het bijzonder moet de deur van de gemeente wijd openstaan. Ook al heeft een gemeente taken uitbesteed, een burger moet bij zijn gemeente terechtkunnen met een klacht, zeker als hij bij de uitvoerende instantie niet verder komt. Dit geldt des te meer voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn aangewezen op beschut werken."

Eén loket 

Hij roept de gemeenten op om één loket te regelen waar kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, terechtkunnen.

De Participatiewet werd vijf jaar geleden ingevoerd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Volgens de ombudsman heeft deze wet er juist toe geleid dat de afstand tussen overheid en burger groter is geworden.

Door: ANP