Gevolgen coronaregels voor naaste van mensen met verstandelijke beperking
Het Nivel gaat de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking onderzoeken. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’wil het Nivel meer kennis verkrijgen om naasten meer te betrekken tijdens een crisis en maatregelen beter op hen af te stemmen. ZonMw is de subsidieverstrekker van dit project. Dit meldt Nivel.
 
Veel naasten stonden in de beginfase van de coronacrisis voor een dilemma. Door de bezoekregeling van zorginstellingen was het niet mogelijk om hun familielid te bezoeken. Hun familielid in huis opvangen vroeg daarentegen veel ondersteuning van naasten. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’ brengt Nivel de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten in kaart.
 

Doel onderzoek gevolgen coronamaatregelen voor naasten

De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een betere ondersteuning van naasten van mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Projectleider Hennie Boeije: "Het is natuurlijk fantastisch dat we door de toekenning nog ruim anderhalf jaar kunnen volgen hoe het met naasten gaat tijdens een pandemie. Daarmee kunnen we het langetermijnbeleid in de gehandicaptensector ondersteunen.'
 

Over het onderzoek

In augustus verschijnen de resultaten van het onderzoek naar de beginfase van de coronapandemie. Ruim vierhonderd naasten hebben een vragenlijst ontvangen over de impact van de maatregelen, de bezoekregeling, communicatie, dagbesteding, kwaliteit van leven en hun ideeën over de nabije toekomst. Naasten hebben uitgebreid de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. Het Nivel houdt ook interviews met naasten. Ze kunnen dan goed volgen hoe het met naasten gaat en ook actuele onderwerpen bespreken. Aan het onderzoek doen naasten mee die deelnemen aan het Panel Samen Leven van het Nivel.
 
Door: Nationale Zorggids