Normal_geld1

Het is goed dat het kabinet stevig inzet op investeringen om de economie te ondersteunen, banen te creëren en te behouden. Cedris dringt daarbij aan op snelheid. Veel mensen uit de kwetsbaarste groepen hebben hun werk al verloren, of hun baan staat op de tocht. Er is daarom geen tijd te verliezen. Als het gaat om het begeleiden van deze mensen en het inclusiever maken van die arbeidsmarkt staan sociale ontwikkelbedrijven klaar om hun rol te pakken. Geef hen die rol ook, aldus Cedris. 

“Momenteel is de werkloosheid onder mensen met een arbeidsbeperking drie keer hoger dan gemiddeld. Het risico is groot dat dit in de huidige coronacrisis oploopt. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het is aan de politiek om te voorkomen dat in deze onzekere tijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het kind van de rekening worden. Om dat te bereiken is snelheid nodig en de middelen om de basis van de arbeidsmarkt structureel te versterken”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Sociale ontwikkelbedrijven

Aan die basis van de arbeidsmarkt staan onder andere de sociale ontwikkelbedrijven die overal in het land kwetsbare werknemers en werkzoekenden begeleiden en ondersteunen naar betaald werk. Voor grote groepen mensen zijn zij de springplank terug of naar die arbeidsmarkt. Daarnaast helpen sociale ontwikkelbedrijven werkgevers om inclusiever te worden. De kennis en ervaring van sociale werkbedrijven met het begeleiden en ondersteunen van kwetsbare werknemers, komen nu meer dan ooit van pas. Het is belangrijk deze kennis en expertise in de nabije toekomst verder  te ontwikkelen. Sociale ontwikkelbedrijven zijn een essentieel onderdeel  van het fundament onder een inclusieve arbeidsmarkt.

Infrastructuur versterken

Cedris pleit al langer voor extra (financiële) inzet om de infrastructuur van deze sociale ontwikkelbedrijven te versterken. Alleen dan wordt voorkomen dat er een nieuwe groep langdurig werklozen ontstaat en baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder verslechteren, met alle gevolgen van dien. Negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie, maar juist ook voor mensen zelf. Werk is meer dan een productiewaarde. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een zinvol en gezond leven. Werk geeft economische zelfstandigheid en biedt kansen om je te ontwikkelen. Dáár zijn deze investeringen voor nodig, aldus de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Door: Nationale Zorggids