Normal_rolstoel_

Op donderdag 17 september zond BNNVARA een aflevering van ZEMBLA uit: ‘Zorgen voor Indy’. In de uitzending is er aandacht voor de wanhopige zoektocht van de ouders van Indy naar passende ondersteuning. En zij zijn niet de enigen: ruim 50 procent van de ouders met een kind dat intensieve zorg nodig heeft, raakt opgebrand. Onder meer Ieder(in) werkte mee aan de uitzending, de vereniging die al jaren strijd voor jeugd met een levenslange, levensbrede beperking en hun gezinnen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 komen veel ouders in de knel. Dit melden ZEMBLA en Ieder(in).

Kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben én hun ouders hebben veel ondersteuning nodig bij de zorg voor hun kind met handicap, stoornis of ziekte. In de ZEMBLA-aflevering gaat het over de vijfjarige Indy die een zeldzame chromosoomafwijking heeft, die zorgt voor adhd, autisme, epilepsie en een ontwikkelingsachterstand. Haar ouders geven keer op keer bij de gemeente aan dat ze op hun tandvlees lopen en meer hulp nodig hebben. Omdat het te lang duurt voordat die ondersteuning er is, komt Indy 2,5 week in de noodopvang terecht.

Problemen sinds Jeugdwet

Volgens Ieder(in) zijn er sinds de invoering van de Jeugdwet vijf jaar geleden veel meer gezinnen met een kind met een beperking zwaar in de knel gekomen, dan in de hele periode ervoor. Het iedereen in de Jeugdwet over een kam scheren, te lang wachten met respijtzorg en het niet leveren van maatwerk liggen daaraan ten grondslag.

Uitputten van eigen kracht

Wanneer ouders bij de gemeente om ondersteuning vragen, krijgen zij nog te vaak opvoedhulp aangeboden. Dat aanbod sluit niet aan bij hun behoefte. Er wordt keer op keer gewezen naar ‘eigen kracht’, aldus Ieder(in). De intensieve zorg en ondersteuning die een kind met een beperking vraagt, worden weggezet als ‘gebruikelijke zorg’: dat hoort er nou eenmaal bij. Met als gevolg dat gezinnen overbelast raken en kinderen niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze echt nodig hebben.

De uitzending van ZEMBLA is hier terug te kijken.

Door: Nationale Zorggids