Normal_normal_rolstoel_

Het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hulp waardoor zij krap bij kas zitten. Het kabinet vindt dat gemeenten genoeg gecompenseerd zijn. Gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op gemeentelijke hulp en ondersteuning. Het is onacceptabel dat mensen die de gemeentelijke Wmo-voorzieningen nodig hebben, de dupe worden van de gelddiscussies tussen rijk en gemeenten. Dit meldt Ieder(in). 

De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wmo als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleiten er daarom al lang voor iets aan de hoge eigen bijdragen te doen.

Terugdringen zorgkosten

Het Wmo-abonnementstarief maakt onderdeel uit van het terugdringen van de stapeling van zorgkosten.  Vooral de middeninkomensgroepen hebben baat bij dit tarief, blijkt uit de recent verschenen Monitor abonnementstarief. Bij hoog zorggebruik kregen zij voorheen met hoge eigen bijdragen te maken. In veel gemeenten werden lage inkomensgroepen al gecompenseerd, maar vielen middeninkomens net buiten de boot. Die middengroepen zagen vaak af van noodzakelijke zorg en ondersteuning omdat zij de kosten ervan niet konden dragen.

Gemeenten houden vast aan bezuinigingsplannen

Minister de Jonge erkent dat de Wmo-uitgaven van gemeenten stijgen, ondanks de compensatie die het rijk al biedt voor het abonnementstarief.  De gemeenten houden vast aan hun Wmo-bezuinigingsplannen. Sommige gemeenten laten de wachtlijsten met opzet oplopen voor huishoudelijke hulp om de toegang tot die hulp te ontmoedigen. Andere gemeenten willen huishoudelijke hulp toch weer inkomensafhankelijk maken. Beide ingrepen zijn in strijd met de wet, waarschuwde de minister tijdens een Kamerdebat vorige week.

Oproep aan de minister

De discussie tussen het rijk en gemeenten over budgetten mag de mensen om wie het gaat niet raken en mag niet leiden tot aantasting van het zorgaanbod, benadrukt Ieder(in). Tekorten op het sociaal domein mogen er niet toe leiden dat lagere-inkomensgroepen opeens meer moeten gaan betalen. De bezuinigingen leiden tot grote achteruitgang voor mensen die op gemeentelijke hulp zijn aangewezen. Ieder(in) doet opnieuw een oproep aan de minister om zo snel mogelijk een einde te maken aan de voortdurende gelddiscussie met de gemeenten en dit niet door te schuiven naar een nieuw kabinet.


Door: Nationale Zorggids