Normal_1t6a4125

Maar liefst 2 op de 5 werknemers in Nederland heeft te maken met lichamelijke belasting op het werk, zoals zwaar tillen, bukken of veel in dezelfde houding werken. Om werkgevers en werknemers bewust te maken van lichamelijke belasting op het werk startte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne tegen lichamelijke overbelasting. Binnen deze campagne licht het ministerie ook bedrijven en medewerkers uit die het goed doen en volgens de TOP-strategie werken. TOP staat voor technische maatregelen, organisatorische maatregelen en persoonlijke maatregelen. De teams die goed volgens de TOP-strategie werken, bekroont het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot TOP-team. Vanwege hun belangrijke werk om lichamelijke overbelasting in de zorg tegen te gaan heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nicole Spee-van Kuijk en Lydian Bartholomeus tot TOP-team gekroond. Dit meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Ergotherapeut Nicole Spee-van Kuijk en persoonlijk begeleider Lydian Bartholomeus werken voor SWZ, een zorginstelling met 25 locaties in Brabant. Zij bieden zorg, wonen, dagactiviteiten en behandeling aan mensen met een beperking. Om uitval door lichamelijke overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen is ergonomie een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie. Alle locaties hebben bijvoorbeeld een eigen aanspreekpunt voor veiligheid, lichamelijke belasting en ergonomie: een ergocoach. Bartholomeus is een van die ergocoaches, Spee-van Kuijk adviseert hen en stuurt hen aan. Samen vormen ze een TOP-team in de zorg.

Hulpmiddelen van groot belang

In totaal lijden 460.000 werknemers aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup, zo blijkt uit cijfers van TNO. Klachten door lichamelijk belastend werk leiden jaarlijks tot 7 miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. “We tillen, dragen, duwen en trekken veel. Bij de verzorging van cliënten, maar ook bij het verplaatsen van mensen in een rolstoel, bij de dagelijkse boodschappen en andere huishoudelijke taken. We zijn ook veel staand aan het werk, bij wondverzorging bijvoorbeeld. Dan sta je soms langere tijd in een belastende houding vast. Er zijn inmiddels veel hulpmiddelen, zoals tilliften, glijzeilen en sta-op hulpen die ons werk makkelijker maken”, aldus Lydian Bartholomeus.

Campagne Hoe TOP werk jij?

Het TOP-team van Spee-van Kuijk en Bartholomeus maakt onderdeel uit van de campagne: Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan! De campagne is gestart om extra aandacht te besteden aan lichamelijke belasting. Binnen de campagne staat met name risicobewustzijn en preventie centraal. Naast voorlichtingsactiviteiten wordt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen. Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Door: Nationale Zorggids