Normal_verkiezingen_stemmen

Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vinden het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, een chronische aandoening, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel mensen vinden het stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat. Op dit moment ligt er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor een nieuw stembiljet dat de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen moet verbeteren. Dit meldt Ieder(in). 

Het voorstel dat er nu ligt vereenvoudigt het stembiljet. Om het biljet nóg toegankelijker te maken is het volgens de belangenorganisaties voor mensen met een beperking en ouderen van belang dat het document beschikbaar is in pictogrammen met logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen. Het stembiljet moet bij een daarvoor aangewezen aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Bij het ontwerp van het stembiljet, willen de organisaties dat er volgens de principes van inclusief ontwerp wordt gewerkt en dus ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik en bij de evaluatie worden betrokken.

Begrijpelijk en toegankelijk stemmen

Het blijft belangrijk dat er goede informatie over het nieuwe stembiljet komt en dat deze informatie toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast moeten mensen kunnen oefenen met een proefbiljet, aldus de belangenorganisaties. Algemeen geldt dat diversiteit bij stembureauleden kan bijdragen aan een toegankelijker stemproces. En dat verkiezingsdebatten en verkiezingsprogramma’s in duidelijke taal en toegankelijk beschikbaar zijn.

Door: Nationale Zorggids