Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Er is nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking die zelf geen verstandelijke beperking hebben. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Daarom zoekt de Denktank KVBO (Kinderen van Verstandelijke Beperkte Ouders) professionals om kinderen in beeld te krijgen en te voorzien van de juiste ondersteuning. Zij worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit meldt Kansrijke Start. 

Volwassen kinderen van verstandelijk beperkte ouders vertellen vaak dat er in hun jeugd te weinig aandacht voor hen was. Velen spreken over de eenzaamheid die ze in hun jeugd ervaren hebben. Als er al hulpverlening in het gezin was, richtte de aandacht zich vooral op de ouders. Dit heeft onder andere te maken met een tekort aan kennis over de problemen en signalen van deze kinderen en een tekort aan ondersteuningsaanbod.

Verschillende praktijkorganisaties, kennisinstituten en ervaringsdeskundigen met kennis van gezinnen met deze kwetsbaarheid hebben in 2020 de Denktank KVBO opgericht. De denktank bestaat uit belangenvereniging Sien, Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans, William Schrikker Stichting en Cordaan / Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit. Een van de doelstellingen van de denktank is aandacht genereren voor de KVBO omdat deze kinderen momenteel te weinig ‘gezien’ worden en ze krijgen daardoor niet de ondersteuning die ze nodig hebben.

Overzicht beschikbare kennis

In samenwerking met Denktank KVBO en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid wil het Trimbos-instituut hier verandering in brengen. Samen met een expertgroep van ervaringsdeskundigen en (L)VB-professionals wil het een overzicht maken van de beschikbare kennis en evalueren bij welke organisaties deze kennis ondergebracht moet worden. Ook wil het Trimbos onder KVBO inventariseren welke informatie over hun opvoedsituatie hen heeft geholpen of had kunnen helpen, in welke vorm en op welke manier. Daarnaast komt er een overzicht van activiteiten die nodig zijn om verschillende professionals meer handvatten te geven bij het signaleren en ondersteunen van KVBO.

Vragenlijst

Wie in de verstandelijke gehandicaptenzorg, het sociaal domein (bijvoorbeeld wijkteam, POH, Jeugdgezondheidszorg, Ouder- en Kindcentrum, schuldhulpverlening of wijkagent) of in het onderwijs werkt, kan helpen om deze kinderen in beeld te brengen en te voorzien van de juiste ondersteuning door de vragenlijst van het Trimbos-instituut in te vullen.

Door: Nationale Zorggids