Normal_student_drinken_drank_alcohol_

In een Zweedse studie is aangetoond dat het nuttigen van grote hoeveelheden drank tijdens de tienerjaren een grote risicofactor is voor vroegtijdige dementie. Dat meldt de Telegraaf.

Het onderzoek onder bijna 500.000 Zweden laat zien dat het oplopen van alcoholvergiftiging onder jonge mensen in verband staat met het ontwikkelen van dementie voor het 65e levensjaar. De groep jongeren die is onderzocht zijn Zweedse militairen die tussen 1969 en 1979 verplicht in dienst gingen. Zij waren op dat moment gemiddeld rond achttien jaar oud. Van deze groep zijn er uiteindelijk 487 personen gediagnosticeerd met vroegtijdige dementie die zich gemiddeld rond het 54e levensjaar openbaarde.

In totaal werden negen risicofactoren onderzocht. Militairen die drugs hadden gebruikt of een medicijnvergiftiging hebben gehad bleken vaker last te hadden van depressies of een hoge bloeddruk. Dienstplichtigen bij wie dementie vroegtijdig de kop opstak bleken vaker een vader te hebben die ook aan dementie leed. Verder bleken militairen met een lage cognitieve functie of lage rangorde een hogere kans te hebben op het ontwikkelen van de ziekte. Bij militairen waarvoor minstens twee van de negen risicofactoren een rol speelden en die daarnaast cognitief laag scoorden werd twintig keer zo vaak vroegtijdige dementie geconstateerd.

© Nationale Zorggids