Normal_depressief

Vandaag opent de eerste poli Suïcidepreventie in Nederland haar deuren. De poli in het VieCurie ziekenhuis in Venlo is bedoeld voor mensen met ernstige zelfmoordneigingen. Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen biedt hulp en nazorg aan zowel cliënten als hun naasten. Dit meldt GGZ Nieuws.

De poli werd opgericht door GGZ in Venlo. De medewerkers bieden hulp in de poli maar zullen in veel situaties ook op huisbezoek gaan. Daarnaast kunnen mensen een verwijzing krijgen naar de poli voor een consult. Uniek aan deze poli is dat de hulp ook gericht wordt op de naasten in de omgeving van de cliënt.

Volgens een woordvoerder van de GGZ zijn er in Nederland heel veel mensen met suïcidale gedachten en gedrag. Het aantal zelfdodingen is in Nederland de laatste jaren ook fors toegenomen. Dat heeft veel te maken met de huidige economische crisis, aldus de woordvoerder. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek waren er in 2005 1572 zelfdodingen in Nederland, vorig jaar lag dat aantal op 1753.

“Wij willen met deze mensen contact blijven houden en hen stimuleren erover te praten. Dat is een grote stap om zelfdoding te voorkomen,” zegt de woordvoerder. In veel gevallen komen mensen met depressieve klachten eerst bij de huisarts terecht. “Die moet een inschatting maken van de ernst van de depressie. Deze inschatting en het moment van handelen door de arts is heel cruciaal. Een verkeerde inschatting kan leiden tot een zelfdoding.” Woensdag spreken de verschillende hulpverlende instanties af hoe de samenwerking beter kan. “De poli vervult daarin een belangrijjke rol en is uniek in Nederland,” aldus de woordvoerder.

© Nationale Zorggids