Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

De vrouwenopvang heeft de afgelopen zes jaar een grote kwaliteitsslag gemaakt. Binnen de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld is er meer aandacht voor de capaciteiten van de cliënten, waardoor het vermogen om hun leven weer op te pakken wordt versterkt. Ook is er meer oog voor de kinderen van de cliënten. Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut na een evaluatie van het Verbeterplan Vrouwenopvang dat in 2008 is ingesteld.

Voorheen bestond er een kloof tussen de vraag van cliënten en het aanbod, zo bleek uit een eerder onderzoek. Vrouwen hadden behoefte aan meer praktische hulp bij huisvesting, inkomen en dagbesteding, maar bijvoorbeeld ook aan psychische hulp bij het versterken van de eigen weerbaarheid. De crisisopvang schoot hierin tekort. Om de kwaliteit van de hulp te verbeteren, is het Verbeterplan Vrouwenopvang ingesteld.
 
Dit verbeterplan heeft zijn vruchten afgeworpen, concludeert onderzoeker Katinka Lünnemann. "Bij binnenkomst worden vrouwen nu uitgebreid gescreend waarop een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Hierdoor is het ook makkelijker geworden om, indien nodig, door te verwijzen. De veranderingen hebben eveneens teweeg gebracht dat werken vanuit de eigen kracht van de vrouwen het uitgangspunt is." Ook worden kinderen nu als aparte cliënt gezien met bijbehorende zorgvragen. Een sectorbrede verbetering is uniek te noemen. De 23 instellingen die aangesloten zijn bij het verbeterplan gebruiken allemaal dezelfde methodieken en zitten meer op één lijn.
 
© Nationale Zorggids