GGZ, patiënt, wachtlijsten

De patiënt mag niet de dupe worden van de ingrijpende veranderingen in de zorg. Daarom gaat brancheorganisatie GGZ Nederland in gesprek met alle betrokken partijen om tot verbeteringen te komen. Onder andere een goede communicatie tussen huisartsen en specialistische GGZ-instellingen is van groot belang, vindt GGZ Nederland. Dat meldt GGZ Nieuws. 

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, vindt dat de betrokken partijen steeds meer naar elkaar moeten toewerken.  “Onze ervaring is dat een zogenaamde 'warme' overdracht van patiënten hierin van groot belang is. Op die goede contacten willen wij bij onze GGZ-instellingen grote nadruk leggen”, zegt zij. “Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen om het gesprek op gang te helpen, en hopen dat huisartsen dat vanuit hun positie ook doen. Bij situaties waar het goed gaat, blijkt er vaak sprake van al langer bestaande samenwerking. Daaraan zie je: in de ideale situatie ken je elkaar al vóór het over patiënten gaat.”

Deze week bleek uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging dat huisartsen de dupe zijn van de lange wachtlijsten in de GGZ. Deze lopen namelijk flink op, waardoor huisartsen de zorg van patiënten met ernstige psychische of psychiatrische klachten overnemen. Geel vindt het positief dat huisartsen aangeven waar de grens van de behandeling in de eerstelijn wordt bereikt. “Die informatie hebben wij weer nodig in ons gesprek met de zorgverzekeraar. Waar wachtlijsten ontstaan is mogelijk onvoldoende zorg ingekocht. Verzekeraars moeten dit soort signalen daarom zeker ook ontvangen”, aldus Geel. Omdat zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht, hoort te druk bij de zorgverzekeraars te liggen, vindt zij. Daarom roept ze huisartsen op om patiënten te adviseren om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. 

© Nationale Zorggids