Logo_parnassia_logo

Ggz-instelling Parnassia wil het dr. Leo Kannerhuis overnemen. Het Leo Kannerhuis biedt hoog gespecialiseerde zorg aan autistische jongeren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de aanvraag voor de overnameplannen goedgekeurd. Parnassia en het Leo Kannerhuis moeten die nu nog aan de Autoriteit Consument en Markt voorleggen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Parnassia wil de activiteiten van het dr. Leo Kannerhuis in zijn geheel overnemen. Door de overname willen partijen een eind maken aan de financiële problemen waarmee het dr. Leo Kannerhuis al geruime tijd worstelt, en ervoor zorgen dat de gespecialiseerde zorg aan jongeren door kan gaan.

De NZa voert een procedurele toets uit en bekijkt of beide partijen de fusieplannen goed hebben afgestemd met belanghebbenden, zoals hun medewerkers en patiënten. Dat is hier het geval. Wij spreken verder geen inhoudelijk oordeel uit over de verwachte effecten van een fusie. De ACM toetst bij fusies de gevolgen voor de mededinging.

Door: Redactie Nationale Zorggids