Normal_gevangenis_cel

Afgelopen februari kwam een psychiatrisch patiënte door eigen toedoen te overlijden toen zij in de gevangenis in Zaanstad zat. Daarvoor zat zij in ggz-instelling Altrecht in Utrecht, waar zij al meerdere malen zelfmoord poogde te plegen. De ggz-instelling wilde daarom dringend van haar af. Altrecht is inmiddels een intern onderzoek gestart naar de gang van zaken rondom haar opname en overlijden. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

De nabestaanden van de vrouw ontvingen vorige maand een excuusbrief van de geneesheer-directeur van de organisatie, waarin hij toegeeft dat Altrecht niet juiste handelde. Zo probeerde de 31-jarige te stikken door brand te stichten in haar kamer. Personeel ontruimde de afdeling echter niet. Ook bleken enkele personeelsleden klaar te zijn het gedrag van de vrouw. Bovendien ervoer de officier van justitie druk vanuit Altrecht om haar te arresteren. Tijdens de overplaatsing naar de gevangenis vond geen medische overdracht plaats.

Altrecht is een onderzoek gestart. “Het is een breed onderzoek waarin zowel de menselijke factoren al systemen en procedures worden onderzocht en geanalyseerd. Dit, met als doel eventuele verbeteracties vast te kunnen stellen voor de toekomst.” Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet nader onderzoek naar de gang van zaken bij de ggz-instelling.

Door: Redactie Nationale Zorggids