Normal_lhbt

De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan heteroseksuele personen. Daarentegen zijn LHB’s wel vaker slachtoffer van cyberpesten en voelen zij zich onveiliger dan heteroseksuelen. LHB’s, en dan met name biseksuelen, hebben een minder gezonde leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Ook ervaren LHB’s meer negatieve bejegening op het werk en burn-outklachten. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

LHB’s ongezondere leefstijl en meer gezondheidsproblemen

LHB personen rapporteren een ongezondere leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen dan heteroseksuele personen. De verschillen zijn het grootst tussen biseksuele en heteroseksuele personen. Voorbeelden van de ongezondere leefstijl zijn dat het percentage dat ooit verschillende vormen van (hard)drugs heeft gebruikt fors hoger is onder LHB’s. Biseksuele personen hebben ook verhoogde percentages obesitas, overmatig alcohol gebruik en dagelijks roken.

Vaker en langer ziek

LHB’s hebben vaker een slechte ervaren gezondheid en vaker een langdurige aandoening of ziekte. Van de heteroseksuele personen ervaart 22 procet een slechte gezondheid, onder de biseksuele personen is dat 36 procent en onder lesbische/homoseksuele personen 27 procent. LHB’s zijn vaker psychisch ongezond en ze hebben vaker een depressie meegemaakt. Zo maakte 8 procent van de heteroseksuele bevolking een depressie mee het afgelopen jaar tegenover 18 procent van de biseksuele en 15 procent van de lesbische/homoseksuele bevolking.

LHB’s meer problemen op het werk

Daarnaast hebben LHB’s ook meer burn-outklachten en zijn zij minder tevreden met hun werk. Bij de verschillen in burn-outklachten en werkbeleving tussen LHB en hetero zijn de verschillen tussen biseksuele en heteroseksuele werknemers het grootst. Bijvoorbeeld: 16 procent van de heteroseksuele werknemers rapporteert burn-out klachten tegenover 25 procent van de biseksuele en 21 procent van de lesbische/homoseksuele werknemers.

Door: Redactie Nationale Zorggids