Normal_stethoscoop

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en medisch-specialistische zorg koersen af op een nieuwe normale situatie. Niet alle zorg wordt ingehaald, maar patiënten krijgen over het algemeen de zorg die zij nodig hebben. Er is ook weer ruimte voor minder urgente zorg, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De corona-uitbraak heeft grote gevolgen gehad voor de zorg voor patiënten. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er 791.000 minder verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg dan gebruikelijk. Sinds maart waren er 63.000 minder verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg dan verwacht.

Ziekenhuisverwijzingen bijna terug op oud niveau

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen is bijna terug op het niveau van voor de crisis. In juni melden zich opvallend veel nieuwe patiënten bij de medisch specialist, ruim 150.000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal behandelde patiënten in de ziekenhuiszorg is naar schatting inmiddels ruim 90 procent van wat de NZa zou verwachten op basis van de aantallen van vorig jaar.

Ook in de toename van het aantal polikliniekbezoeken is het herstel duidelijk zichtbaar. Het aantal verpleegdagen neemt nog niet toe, maar daar speelt mee dat de registratie van verpleegdagen vaak pas op een later moment plaatsvindt. Het aantal operatieve activiteiten neemt wel duidelijk toe.

Ggz-instroom nog niet volledig hersteld

Voor de ggz zit Nederland de afgelopen weken op meer dan 90 procent van de verwachte verwijzingen zonder coronamaatregelen. Uit eerste niet-representatieve cijfers van drie grote ggz-instellingen is op te maken dat het aantal patiënten dat in de ggz instroomt nog niet volledig hersteld is. In het aantal gestarte trajecten in deze instellingen is een substantiële daling te zien sinds de coronamaatregelen, waarbij het herstel nog moet worden ingezet. De wachttijden veranderen tijdens de coronacrisis nauwelijks, wat erop lijkt te duiden dat er geen run is op de ggz. 

Door: Nationale Zorggids