Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven van jongeren: op sociaal vlak, onderwijs en sport. Vanuit de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg worden zorgen geuit over aan de ene kant een toename van psychosociale zorgbehoefte en aan de andere kant een daling in het aantal verwijzingen hiervoor. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, zo meldt het onderzoeksinstituut. 

In vergelijking met twee jaren eerder zag het Nivel verschillen in de zorgvraag in de huisartsenpraktijk tijdens de pandemie. Gedurende de hele pandemie is de zorgvraag van 20- tot en met 24-jarigen met klachten van depressie en angst anders dan de twee jaar ervoor: tijdens de eerste lockdown was er een daling in de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid van deze groep mensen en ook van de zorgvraag met betrekking tot angst en depressie.

Versoepelingen en tweede lockdown

Tijdens de periode van versoepelingen van de coronamaatregelen nam de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid van deze groep weer toe naar het niveau van de twee jaren ervoor. Het aantal contacten voor een depressie was wel lager dan in voorgaande jaren. Tijdens de tweede lockdown was er een stijging te zien van de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid in de leeftijdsgroep 20- tot en met 24-jarigen, en ook een stijging in de zorgvraag voor depressieve klachten en angststoornissen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/rol-zorgkantoor-bij-regelen-verpleeghuiszorg-verdient-meer-bekendheid, geraadpleegd op 10-05-2021