Normal_pillen_medicijnen_medicatie

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht werken aan een manier om het proces van beginnende Alzheimer te vertragen. Om het draagvlak van deze klinische studie te vergroten, worden mensen met milde cognitieve stoornissen en lichte dementie uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar een nieuw medicijn: Roflumilast. De klinische studie richt zich op het toepassen van dit medicijn om het brein te stimuleren en zo de achteruitgang te remmen. Dit meldt ZonMw. 

Milde cognitieve stoornissen (MCI) komen twee- tot driemaal vaker voor dan Alzheimer, echter is er voor deze patiënten geen behandeling beschikbaar. Mensen met MCI met het risico voor het krijgen van de diagnose Alzheimer, doen mee aan de studie van Universiteit Maastricht. Om meer inclusie te krijgen, worden nu ook mensen met lichte dementie betrokken bij dit onderzoek. Dat betekent dat deze studie een breder draagvlak creëert en veel meer mensen kunnen meedoen aan het onderzoek.

Het doel is om aan te tonen dat chronische behandeling met Roflumilast het cognitieve functioneren en dan met name het geheugen, verbetert. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Door: Nationale Zorggids