Kwetsbare jongeren gebruiken meer alcohol en drugs sinds coronacrisis

Het jaarlijkse onderzoek naar drugsgebruik onder risicojongeren, de Antenne Regiomonitor, laat een toename zien van het gebruik van alcohol, lachgas en cannabis. Dat de coronapandemie een zware wissel trekt op het welzijn van jongeren wordt weerspiegeld in het middelengebruik dat meer ‘introvert’ van aard is. Daarnaast implodeerde het gebruik van ecstasy door het wegvallen van het reguliere feestaanbod. Dat meldt Verslavingskunde Nederland.

Corona heeft een beklemmend effect op de psychische gesteldheid van veel jongeren. Zij ervaren
meer stress, angst en/of verveling door een gebrek aan structuur; gecancelde stages en geskipte
online lessen. Een vaak (te) kleine behuizing zorgt voor meer spanningen en ruzies thuis, en tot meer
overlast, tot en met deelname aan straatrellen. De negatieve invloed van de coronacrisis geldt zeker
voor de groep die vóór corona al in een problematische leefomgeving opgroeide: de kwetsbare
jongeren.

Antenne Regiomonitor maakt gerichte preventie mogelijk

In de helft van de groepen in het onderzoek zitten jongeren die kampen met een matige tot ernstige
problematiek in de directe omgeving (o.a. familie, leeftijdsgenoten, psychosociaal gedrag) of sociale
omgeving. Dit geldt vooral voor jongeren die opgroeien in (kansarme) Nederlandse buurten, of
volksbuurten waar bewoners in meerderheid een migratieachtergrond hebben. Deze groep is
belangrijk voor de verslavingspreventie, omdat door middel van een preventieve aanpak verergering
van hun problemen voorkómen kan worden.

Meer introvert middelengebruik

Met de Antenne Regiomonitor worden ook ontwikkelingen op de drugsmarkt en in het
middelengebruik gevolgd. De invloed van de psychische gesteldheid van jongeren is in de monitor
van 20-21 terug te zien in een toename van alcohol, lachgas en cannabis; middelen die meer
introvert en dempend van aard zijn en als panacee worden gebruikt tegen eenzaamheid, stress,
angst en verdriet, maar ook uit recalcitrantie en verzet tegen de opgelegde beperkingen.
Ecstasy, hét symbool voor feestplezier, is geïmplodeerd door het wegvallen van het reguliere
feestaanbod. Dit laat onverlet dat ecstasy op kleinere schaal in een thuissetting of spontaan op straat
of in een recreatiegebied wordt gebruikt. 3-MMC, een designerdrug met een stimulerende werking,
is vooral bij jeugdgroepen op het platteland populair geworden.

Door: Nationale Zorggids