Op weg naar ontmoetingsplekken voor alle mensen met dementie in Nederland

Per 11 maart ondersteunt Alzheimer Nederland het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) met een projectleider en een plek op het kantoor in Amersfoort. Het gezamenlijke doel: met nog meer energie de bestaande initiatieven ondersteunen en nieuwe ontmoetingsplekken voor mensen met beginnende dementie en hun naasten ontwikkelen. Deze ontmoetingsplekken zijn essentieel om het thuis langer vol te houden en het aantal zorgarme jaren te vergroten. De patiëntenorganisatie bundelt dan ook graag de krachten zodat deze groeiende groep langer mee kan blijven doen in onze samenleving. Dat meldt Alzheimer Nederland.  

In Odensehuizen en ontmoetingscentra worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd die mét mensen met dementie bedacht worden. Activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Dit is essentieel voor mensen met beginnende dementie, maar ook voor hun naasten. Want het biedt ook hen lotgenotencontact en respijt. “Er zijn nog veel meer van dit soort plekken nodig. Ook voor de toekomst, want het aantal mensen met dementie stijgt. Eén van de doelen uit de Nationale dementiestrategie is dat straks 80 procent van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum in de nabijheid van hun woning. We zijn blij dat we het landelijke platform hierbij kunnen ondersteunen en faciliteren, zodat we samen onze impact kunnen vergroten. We lobbyen niet alleen bij de gemeente voor meer ontmoetingsplekken voor mensen met dementie, we maken het via deze weg daadwerkelijk mogelijk.” 

Meer mooie momenten in Odensehuis

Piet Bezemer, voorzitter LPO: “We gunnen iedere gemeente in Nederland een Odensehuis, omdat je daar veel mooie momenten kunt creëren en beleven. Hier is veel tijd en energie voor nodig. Het aanbod van Alzheimer Nederland om te helpen met het opzetten van een landelijk bureau en te bemiddelen bij het aantrekken van een landelijke coördinator kwam net voor de kerst als een geschenk uit de hemel. Wij hopen op een langdurige samenwerking.”

Door: Nationale Zorggids