Beter begrip van dementie op jonge leeftijd

Mensen met dementie op jonge leeftijd hadden in de vijf jaar voor de diagnose al symptomen die mogelijk konden wijzen op hun ontwikkelende dementie. Dit is één van de belangrijke conclusies van epidemioloog Stevie Hendriks, die vier jaar onderzoek deed naar dementie op jonge leeftijd. Dat meldt Maastricht UMC+.

Dementie krijgt steeds meer aandacht, maar dementie op jonge leeftijd is een onderschoven kind, legt Hendriks uit: "Mensen denken bij dementie toch vooral aan kwetsbare ouderen, terwijl dementie zich ook kan ontwikkelen voor je 65e. Dat noemen we Young Onset Dementia. In mijn onderzoek berekenden we dat er wereldwijd bijna 4 miljoen mensen zijn met dementie op jonge leeftijd en er jaarlijks 370.0000 gevallen bij komen. Voor Nederland betekent dit 14.000 tot 17.000 mensen met dementie op jonge leeftijd, met 1.250 nieuwe gevallen per jaar."

Dementie op jonge leeftijd ontrafelen

Ook in de wetenschap was er relatief weinig onderzoek naar deze vorm van dementie. Daarom deed Hendriks onderzoek naar de oorzaken, diagnostiek en zorgverloop van deze patiënten. Het is voor Hendriks en haar collega’s van het Alzheimer Centrum Limburg belangrijk om dementie op jonge leeftijd te ontrafelen: begrip van de ziekte kan het perspectief verbeteren voor de mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen. Tijdige herkenning en de juiste hulp en ondersteuning kunnen de kwaliteit van leven van mensen met dementie op jonge leeftijd verbeteren.

Risicofactoren

In haar zoektocht naar de oorzaken van dementie op jonge leeftijd vond Hendriks dat genen een grotere rol spelen dan bij dementie op latere leeftijd. Daarnaast beschrijft ze in haar proefschrift 14 overige en deels beïnvloedbare risicofactoren die een verband hebben met de kans op dementie op jonge leeftijd: leefstijlfactoren, zoals alcoholgebruik, aandoeningen zoals diabetes en beroerte, omgevingsfactoren zoals het ontbreken van een sociaal netwerk en de genetische factoren. Hendriks: "Om de mechanismes achter deze factoren beter te begrijpen zal er meer onderzoek moeten plaatsvinden. Hopelijk leidt dit uiteindelijk tot een beter begrip over hoe dementie op deze jonge leeftijd kan ontstaan en welke personen baat zouden kunnen hebben bij leefstijladviezen waarmee ze de kans op dementie in het algemeen maar dus ook dementie op jonge leeftijd kunnen verkleinen."

Door: Nationale Zorggids