Normal_huiselijk_geweld_kinderen

Humanitas, Fier en Horizon Jeugdzorgplus gaan samenwerken om gespecialiseerde ketenzorg te ontwikkelen voor ernstig seksueel getraumatiseerde meisjes tussen de 12 en 23 jaar. Dat meldt Skipr.

De samenwerkende organisaties stellen dat deze groep door de versnippering in het huidige zorg- en welzijnsstelsel niet de zorg krijgt die noodzakelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om meiden in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar die via misleiding, dwang of geweld door loverboys in de prostitutie zijn beland of hierin terecht dreigen te komen. Veel van hen lopen een groot risico om opnieuw slachtoffer te worden.

De nog te ontwikkelen ketenzorg zal bestaan uit onder meer interventies vanuit de orthopedagogiek, de kinder- en jeugd GGZ en de AWBZ, het sociale domein en vanuit het onderwijs.

© Nationale Zorggids