Logo_umcg-logo-groningen

De bloedvaten van ex-patiënten met kinderkanker verouderen sneller dan de vaten van mensen die geen kinderkanker hebben gehad. Opvallend is dat niet alleen de bloedvaten die in het bestralingsgebied liggen sneller verouderen, maar ook de bloedvaten buiten dit gebied. Dat meldt het UMCG.

Onderzoekers van de afdelingen Kinderoncologie, Vasculaire Geneeskunde en Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben dit aangetoond. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen deze week in de Journal of Clinical Oncology. Het UMCG volgt overlevers van kinderkanker al jaren nauwkeurig om te controleren of zij eventueel late effecten van de vroeger gegeven behandeling ondervinden. Beschadiging van de bloedvatwand zoals die in het algemeen voorkomt bij veroudering, gaat gepaard met een verdikking van de binnenkant van het bloedvat. Een dergelijke verdikking van de bloedvatwand werd met name gevonden bij volwassen ex-patiënten die chemotherapie en radiotherapie hadden gehad, en dan speciaal bij radiotherapie gericht op de hals of borstkas. Deze versnelde veroudering van de bloedvaten gaat gepaard met het op treden van andere risicofactoren zoals verhoogde bloeddruk en overgewicht. Met name kinderen die naast de chemotherapie ook nog radiotherapie op hals of borstkas krijgen lijken de grootste kans te hebben dit fenomeen te ontwikkelen.

Door overlevers van kinderkanker nauwgezet te volgen en hen te screenen op bijvoorbeeld hoge bloeddruk, overgewicht, verhoogd cholesterol en suikerziekte kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd. De versnelde vaatveroudering kan afgeremd worden door bijvoorbeeld verbeteringen van de levensstijl, zoals gezonde voeding en meer bewegen. Het is daarom belangrijk dat deze patiëntengroep optimale overlevingszorg geboden wordt. Het UMCG biedt die zorg nu al voor mensen die kinderkanker, Hodgkin en testiskanker hebben overleefd.

© Nationale Zorggids