Normal_jeugd_blij_vrolijk_springen

De Nederlandse jeugd is over het algemeen gezond. Hun gezondheid is in de afgelopen tien jaar op grote lijnen niet veranderd, maar wel op specifieke onderdelen. Zo zijn jongeren minder gaan roken en drinken, maar is het aantal opnamen op de spoedeisende hulpafdeling vanwege extreem drankgebruik juist toegenomen. Dat blijkt uit de eerste Verkenning jeugdgezondheid, opgesteld door het RIVM.

De verkenning kwam in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) tot stand en werd gisteren gepubliceerd. De verkenning geeft een overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving.

Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren gestabiliseerd, maar blijft op een hoog niveau. Op de middelbare school worden minder kinderen gepest, maar op de basisschool is dat aantal ongeveer gelijk gebleven. Het aantal meldingen van kindermishandeling toegenomen, maar hoe dit zich verhoudt tot het werkelijke aantal gevallen is niet bekend. Kinderen met een lage sociaaleconomische status hebben een hoger risico op een ongezonde leefstijl en psychische problemen. Verder is er sprake van een toenemend gebruik van sociale media onder jongeren en is de groep te vroeg geboren kinderen gegroeid.

© Nationale Zorggids