Kind met cake

Sinds de nieuwe opzet van de jeugdzorg in Midden-Brabant is het aantal personen dat een beroep op jeugdzorg deed gedaald van 64 naar 30. De pilot Connect is nu een jaar ingevoerd. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Dit meldt BN de stem. 

De pilot werd ingevoerd bij de jeugdzorg in Gilze en Rijen. De proef werkt met een klein team. Hierbij krijgen gezinnen die ondersteuning nodig hebben directe hulp van vier personen. 
 
De jeudzorg werknemers hebben de opdracht gekregen te doen wat nodig is. Daarbij wordt er niet gewerkt met indicaties. Ook zijn er zo weinig mogelijk regels. 
 
Als het gedaalde aantal mensen dat een beroep deed op de jeugdzorg in ogenschouw wordt genomen, lijkt de nieuwe opzet succesvol. Er is echter nog geen direct verband tussen de nieuwe opzet en de gedaalde zorgvraag aangetoond. "Neen, dat kun je niet een-op-een op de proef terugvoeren,” zegt projectleidster Stefanie van Boekel. “Maar het zal toch ook niet helemaal toeval zijn?" 
 
© Nationale Zorggids