Lezend jongetje

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zoekt kinderen uit groep 3 en 4 van het basisonderwijs die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Met het onderzoek wil de universiteit neurofysiologische aanwijzingen van dyslexie vinden die het mogelijk moeten maken al op jonge leeftijd leesmoeilijkheden vast te kunnen stellen. Dit meldt Expertisecentrum Nederlands.

Het onderzoek maakt deel uit van de langetermijnstudie 'Dutch Dyslexia Program'. Kinderen van 6 tot 8 jaar die meedoen aan het onderzoek worden eerst uitgebreid getest op hun leesniveau en vaardigheden met spellen. Daarna wordt hun hersenactiviteit met een EEG gemeten tijdens het doen van taken.
 
De vaardigheidstesten worden door studenten van de universiteit afgenomen op de eigen school van de kinderen. Het EEG-onderzoek vindt plaats op de universiteit en duurt ongeveer twee uur. Na afloop van het onderzoek krijgen de ouders en de leerkracht van de kinderen een verslag van het onderzoek. Als het nodig is krijgt de leraar daarna uitleg over de stappen die nodig zijn om een kind met (beginnende) leesproblemen te helpen.
 
© Nationale Zorggids