Normal_normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les_autisme_adhd

De vragenlijsten die ouders en kinderen bij de jeugdgezondheidszorg invullen, moeten worden aangepast. Zo kan de hoeveelheid vragen wel wat omlaag en zou aan ouders eerst toestemming gevraagd moeten worden voor het het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie over hun kinderen. Tot die conclusie komen de GGD's na klachten van ouders, die vragen over inkomen, psychische gesteldheid of hoe vaak hun kind tanden poetst, ervaren als ongewenste bemoeienis. Dat meldt de Volkskrant.

Gemeenten zijn verplicht kinderen te onderwerpen aan zogenoemde preventieve gezondheidsonderzoeken. Dat gebeurt in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in de tweede klas van de middelbare school. Sinds kort is er een extra 'contactmoment' in de vierde klas. GGD Nederland weet niet hoeveel geld gemoeid is met het afnemen van de preventieve vragenlijsten, maar alleen al voor het 'nieuwe' contactmoment in de vierde klas verdeelt het Rijk jaarlijks 15 miljoen euro aan gemeenten.

De vragenlijsten worden door ouders en kinderen ingevuld, waarna meestal een gesprek volgt met een verpleegkundige. Eventuele problemen zouden zo vroegtijdig kunnen worden opgespoord, maar toch is nooit aangetoond wat het resultaat van al die vragenlijsten is. 'Het wordt hoog tijd dat dat wordt onderzocht', zegt Frans Pijpers van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - het onderzoeksinstituut dat adviseert over de inhoud van vragenlijsten. 'Eigenlijk zou alles wat je doet wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn.'

Pijpers stelt dat klachten zijn ontstaan doordat instellingen niet uitleggen waarom ze om zoveel details vragen. Zo worden er bijvoorbeeld vragen gesteld aan jongeren over hun seksueel gedrag. Vaak blijft ook onvermeld dat de ingevulde lijsten en gespreksverslagen terechtkomen in een digitaal dossier dat wordt bewaard tot het 34ste levensjaar.

Ouders zijn kritisch. 'Hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg gaan te werk als opsporingsambtenaar', zegt hoofdredacteur Justine Pardoen van Ouders Online. 'Zogenaamd gaat het om de gezondheid van je kind, maar ouders voelen heus wel dat het vooral gaat om het opsporen van mishandeling.'

© Nationale Zorggids