Normal_parents-406325_640
Ouderorganisaties klagen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het recht van ouders om zelf een plan van aanpak op te stellen bij opvoed- en opgroeiproblemen van hun kind negeren. Dit recht moet opgenomen worden in de factsheets en handreikingen die de VNG over de Jeugdwet aan de gemeenten stuurt, zo roepen Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderkrachtvoortkind en Ouderplatform Rijnmond op in een open brief. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 
 
Het eigen plan van ouders wordt leidend in de nieuwe Jeugdwet. Dit is bepaald in het amendement van CU-Kamerlid Joël Voordewind. De ouders stellen in de brief: ‘met dit amendement werd, binnen de nieuwe wetgeving, het fundamentele recht van ouders hun eigen plan leidend te laten zijn ingebed. Dit recht van ouders wordt zowel in de Jeugdwet alsmede in de wet Kinderbeschermingsmaatregelen uitgebreid beschreven.’ Deze afspraak is echter niet in de factsheets en handreikingen opgenomen die de VNG aan de gemeenten stuurt, zo klagen de ouderorganisaties. Zij zijn hier boos over, want, zo schrijven ze, 'eigenkracht, eigenregie en familiegroepsplan’ zijn veel besproken en staan centraal in de Jeugdwet en het behandeltraject daarna. 
 
In de brief stellen de ouderorganisaties dat er nergens in de correspondentie aan gemeenten te lezen staat hoe het amendement moet worden ingebed, vormgegeven en uitgevoerd. Zij vrezen dat de gemeenten daardoor nauwelijks weet hebben van hun plicht om vanaf 1 januari burgers te faciliteren in hun recht om te komen met een eigen plan. 'Laat staan dat gemeenten al uitgewerkt hebben hoe ze dat gaan doen.’ De VNG laat in een reactie weten de kritiek op te pakken.
 
© Nationale Zorggids