Normal_14101810390019_1

(Novum) - Antirookactivisten slepen de staat voor de rechter vanwege de te grote invloed van de tabakslobby. De Stichting Rookpreventie Jeugd eist dat de staat zich houdt aan een antirookverdrag, waarin staat dat elke vorm van invloed van de tabaksindustrie op het antirookbeleid taboe is.

De stichting, opgericht door de longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter, heeft de staat maandag gedagvaard. De dagvaarding bevat tientallen voorbeelden van contacten tussen de overheid en de tabaksindustrie. Die zijn volgens de stichting in strijd met de Framework Convention on Tobacco Control, dat Nederland met 179 andere landen heeft ondertekend.

"Voor polderen met de tabaksindustrie is geen enkele ruimte meer", stellen de activisten. "De staat moet doen waar hij toe gehouden is: de burger beschermen tegen producten die zijn of haar gezondheid ernstig in gevaar brengen. Daarbij mag de staat niet worden gehinderd door overleg met degenen die die dodelijke producten op de markt brengen."

De stichting bepleit verdergaande maatregelen om roken te ontmoedigen, zoals verdere verhoging van de tabaksaccijns en vermindering van het aantal verkooppunten. Dat deze maatregelen er niet komen, zou komen doordat de staat 'de oren laat hangen naar de tabaksindustrie'.

Overigens zijn jongeren de afgelopen tien jaar minder gaan roken, zo bleek eerder op de dag uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, die het Trimbos-instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau. Bijna niemand onder de 14 jaar rookt nog dagelijks een sigaret. Het percentage middelbare scholieren dat per dag minimaal één sigaret opsteekt is gehalveerd. Een op de zeven jongeren van 16 jaar rookt nog wel dagelijks.