Normal_kind_jongen_ogen_jong_2343

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt kinderbijslag ingevoerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat een inkomensonafhankelijke kinderbijslagvoorziening regelt die in de plaats komt van de huidige fiscale tegemoetkoming voor kinderen. Daardoor gaan ouders met de laagste inkomens er op vooruit en hoopt het kabinet verder bij te kunnen dragen aan de armoedebestrijding op Caribisch Nederland.

Op dit moment profiteren ouders met lage inkomens niet of weinig van de fiscale tegemoetkoming (de kinderkorting). Wie geen of weinig belasting hoeft te betalen, kan daar immers ook geen of weinig korting op krijgen. Dat zijn juist de mensen die extra geld het hardst nodig hebben. Door die verzilveringsproblematiek profiteren nu ouders van zo’n 2000 kinderen van de kinderkorting op een totaal van ongeveer 5000 kinderen. De kinderbijslag gaat voor al die 5000 kinderen gelden.
 
Uitgangspunt is dat niemand er op achteruit gaat. Om daar voor te zorgen wordt het maandelijkse kinderbijslagbedrag vastgesteld op 38 USD per kind (op het moment is dat ongeveer gelijk aan 38 euro). De meeste mensen gaan erop vooruit; bij anderen blijft de tegemoetkoming gelijk.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe maatregel is 1 januari 2016.
 
© Nationale Zorggids