Logo_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarbericht 2014 gepubliceerd. Belangrijke thema’s zijn onder meer de veiligheid en de bejegening in de jeugdzorg. Verder wordt inzicht gegeven in aard en aantal van de door de inspectie ontvangen meldingen van calamiteiten en signalen van burgers en professionals. Dit meldt de Inspectie Jeugdzorg. 

In het Jaarbericht 2014 besteedt de inspectie aandacht aan de ontwikkelingen in de jeugdzorg en aan het toezicht van het afgelopen jaar. Ook in 2014 komt in een groot deel van de signalen bejegening als belangrijk punt naar voren. Van de ruim 300 signalen van burgers handelde meer dan een derde over bejegening. Ruim 60 daarvan gingen expliciet over tekortschietende bejegening door de jeugdbescherming. Hoewel de sector serieus werk maakt van verbetering op dit punt, is de inspectie van mening dat bejegening meer aandacht verdient bij de versterking van de professionaliteit van medewerkers. 

Het aantal meldingen van calamiteiten in 2014 bedroeg 127, tegen 119 in 2013 en 130 in 2012. Van de 127 calamiteiten waren er eind december 2014 nog 38 in onderzoek. In 19 gevallen kon de calamiteit direct worden afgesloten en in 45 gevallen gebeurde dit na bestudering van het feitenrelaas. In 25 gevallen werd afgesloten nadat op locatie aanvullende vragen waren gesteld. De inspectie vindt het verontrustend dat voor het derde jaar op rij het aantal meldingen van suïcides in de jeugdzorg stijgt van acht in 2013 naar tien in 2014.
 
Klik hier om het Jaarbericht 2014 te lezen. 
 
© Nationale Zorggids