Normal_arbeid

Vandaag is de internationale dag tegen kinderarbeid. De internationale dag tegen kinderarbeid wil het bewustzijn over kinderarbeid, een ernstige schending van mensenrechten, vergroten. Ook Nederland zet zich in voor de wereldwijde strijd. Dat meldt Rijksoverheid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt via het mensenrechtenfonds diverse projecten tegen kinderarbeid. Een mooi voorbeeld hiervan is het Child Labour Free Zones-project, uitgevoerd door de Coalitie Stop Kinderarbeid. Het Mensenrechtenfonds ondersteunt dit project in India, Zimbabwe, Uganda, Mali, Nicaragua en Turkije. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die de hele gemeenschap mobiliseert tegen kinderarbeid: families, scholen, werkgevers, autoriteiten. Het idee erachter is dat kinderarbeid alleen verdwijnt als alle betrokkenen het erover eens zijn dat kinderen in de schoolbanken thuishoren. Kinderen horen niet in een fabriek of op de akker.

Gisteren nam Minister Ploumen het handboek ‘Stepping stones towards creating Child Labour Free Zones’ in ontvangst van de Coalitie Stop Kinderarbeid. Het handboek dient als inspiratiebron voor andere organisaties of overheden die dezelfde aanpak willen hanteren.

Wereldwijd hebben ongeveer 215 miljoen kinderen te maken met kinderarbeid. Ze gaan niet naar school. Ze hebben weinig of geen tijd om te spelen en ontvangen vaak niet de juiste voeding of zorg. Meer dan de helft van deze kinderen lijdt onder de ergste vormen van kinderarbeid. Een gevaarlijke omgeving, slavernij of andere vormen van gedwongen arbeid zoals prostitutie.

© Nationale Zorggids