Normal_overgewicht_dik_vet_obesitas

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor. En op steeds jongere leeftijd. Inmiddels kampt 13 tot 15 procent van de 2- tot 18-jarigen met overgewicht. Zij lopen een grote kans (80 procent) dat ze te zwaar blijven of opnieuw te zwaar worden. Overgewicht kan al op jonge leeftijd tot problemen leiden. Kinderen worden gepest op school, zitten vaak niet goed in hun vel en gaan onderpresteren. Vroegtijdig ingrijpen is daarom noodzakelijk. Dat meldt Maastricht UMC+.

Op latere leeftijd ontwikkelen kinderen met overgewicht vaak (ernstige) gezondheidsklachten. Vroegtijdig ingrijpen kan deze problemen op latere leeftijd voorkomen. Promovenda Eveliene Dera-de Bie, werkzaam als Stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij Envida, ontwikkelde een training voor JGZ-jeugdartsen en -verpleegkundigen, gericht op het signaleren van het risico op overgewicht in het eerste levensjaar. Ook het bespreken van dit risico met de ouders vormt een onderdeel van deze training. Jeugdartsen en verpleegkundigen vinden het namelijk lastig om (dreigend) overgewicht van jonge kinderen en de noodzakelijke gedragsverandering van de ouders te bespreken.

Dera-de Bie onderzocht ook het effect van de training. Daaruit bleek dat getrainde professionals signalen van het risico op overgewicht eerder oppikten. Zij waren zich veel meer bewust van dit risico dan de professionals die de training niet volgden. Helaas heeft de training nog geen meetbaar effect in de zin van minder overgewicht op jonge leeftijd. Mogelijk was de onderzoeksperiode daarvoor te kort. Een andere mogelijkheid is dat ouders de adviezen van de getrainde jeugdartsen en verpleegkundigen niet opvolgen. In de praktijk blijkt het uitermate lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen. In het algemeen is het zo dat ouders (en hun jonge kroost) de verleiding die de voedingsmiddelenindustrie biedt, vaak niet kunnen weerstaan.

Door: Redactie Nationale Zorggids