Normal_rss_entry-65231

De opvang van kinderen in asielzoekerscentra moet beter. Stop met het verhuizen van deze kwetsbare kinderen, biedt ze stabiliteit op een kleinschalige permanente locatie waar ze met hun ouders toegang hebben tot alle noodzakelijke voorzieningen.

Dat is de kern van een advies van de werkgroep Kind in azc. Hierin werken Defence for Children, Kerk in Actie, Unicef Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en War Child samen. Onrust en instabiliteit zijn een probleem voor de kinderen van vluchtelingen die in opvangcentra verblijven. Oorzaak zijn de vele gedwongen verhuizingen gedurende de asielprocedure, zegt de werkgroep.

"Gezinnen verhuizen minimaal drie keer en vaak nog enkele keren tijdens hun procedure. Het schooljaar van kinderen wordt onderbroken, medische behandelingen worden onnodig stopgezet, verwerking van trauma’s lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang", luidt de conclusie.

Het rapport beoogt de opvang kindvriendelijker te maken. Daarvoor heeft de werkgroep een aantal verbeterpunten geformuleerd: opvang op één locatie, goede toegang tot onderwijs, medische zorg en sport en spel, ondersteun ouders bij de opvoeding in de nieuwe situatie, informeer ouders over de voortgang van de asielprocedure en geef ze snel duidelijkheid over de uitkomst daarvan.

Zondag is de internationale Dag van de Rechten van het Kind. "We kiezen dit moment om te onderstrepen dat Nederland zichzelf verplicht heeft om de rechten van alle kinderen op ons grondgebied na te leven”, zegt Helen Schuurmans, coördinator van de Werkgroep. "De behandeling van deze kwetsbare gevluchte kinderen schiet nu tekort."

Door: ANP